RIGA en COVID19

Vanzelfsprekend zijn wij ook gehouden aan de richtlijnen van het RIVM, hieronder de informatie van de Rijksoverheid waar wij ons met z’n allen aan dienen te houden.

De uitgebreide richtlijnen voor de binnen -en buitensport zijn hier te vinden.

Voornamelijk zijn de algemeen bekende regels van toepassing, zijnde:
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen.

——–

Het coronavirus en de horeca en evenementen

Gasten in de horeca en bij evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Tenzij ze uit 1 huishouden komen. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Horeca-gelegenheden zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren.

Bekijk alle vragen en antwoorden over afstand houden

Regels voor de horeca

Welke regels gelden er voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen na. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats.  In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

In grotere zalen, ruimtes of op terrassen geldt geen maximum aantal personen indien voldaan kan worden aan de bovenstaande geldende voorwaarden. Extra aandacht is nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.  

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?

De belangrijkste regels zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Een reservering en een gezondheidscheck is altijd verplicht. In de horeca is het daarnaast verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Is een reservering, een vaste zitplaats en gezondheidscheck altijd verplicht in de horeca?

De horeca werkt binnen én buiten, ongeacht de aantallen bezoekers, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Daarnaast wordt alle bezoekers gevraagd zich vrijwillig te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?

Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca en zijn opgesteld in overleg met TNO en RIVM van 29 juni 2020.

Naar het gebruik van kuchschermen binnen wordt nog gekeken. 

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Als mensen ter plekke iets willen eten of drinken (bijvoorbeeld in een fastfoodrestaurant), gelden dezelfde maatregelen als voor alle horecagelegenheden.

Horeca: reserveren

Wanneer moet er gereserveerd worden?

Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet gereserveerd worden. De reservering kan voorafgaand aan het bezoek plaatsvinden of ter plaatse volgens het ‘wait to be seated principe’. Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen en reserveringsmogelijkheden van toepassing zijn. 

Waarom moeten gasten reserveren? 

Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Horeca: contactgegevens registreren

Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Per wanneer is de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registeren?

 Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek

Welke gegevens registreert de horeca?

Ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD registreert de horeca contactgegevens van bezoekers. Bezoekers wordt gevraagd naar hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast legt de horeca-gelegenheid de datum, aankomsttijd en zitplaats vast. En de toestemming van de bezoeker voor de verwerking van deze gegevens. De horeca bewaart de gegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna.  

Horeca: gezondheidscheck

Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?

Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet een gezondheidscheck plaatsvinden.

Wat is een gezondheidscheck?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft. 

Gesloten locaties

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Tegen die tijd wordt besloten wanneer ze weer open mogen. 

Evenementen

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?

Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen.

Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.

Buiten:

  • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals op de kermis, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
  • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

Handhaving

Vanaf hoeveel personen wordt er gehandhaafd in de horeca of bij een evenement?

Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

Financiële regelingen 

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca- of evenementensector?

Nee. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het tweede noodpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.